slěpjański

huwiće boka

How se nalice wažnjejše, głownje njetechniske změny.

2022-08-31
Prjenje wózjawjenje. Rěcny material póchada z Cytanki (jenaby 27,5 tawzunt Slěpjańskich słowow).
2022-09-13
Ćiwzyće nowych tekstow: Gładźarnice (ćisamem tawzunt słowow), Njepile (hušej 60 tawzunt słowow) a Powjesćow (26 tawzunt słowow).
2022-09-20
Leksikografiske korektury (280 słowow).
2022-10-08
Grat za ćizjawjenje falari a nowa ikonka.
2022-10-15
Leksikografiske korektury (98 słowow).
2022-10-25
Leksikografiske korektury (8 słowow).
2022-12-09
Leksikografiske korektury (30 słowow).
2022-12-17
Leksikografiske korektury (12 słowow).
2022-12-17
Zapisk huwića boka.
2022-12-18
Ćestajenje redakciskich tekstow z dolnoserbšćiny do slěpjańšćiny.
2022-12-18
Leksikografiske korektury (75 słowow).
2022-12-20
Nowa internetowa adresa: slepjanski.de.
2022-12-28
Leksikografiske korektury (135 słowow).
2022-12-29
Leksikografiske korektury (216 słowow).
2022-12-30
Ćiwzyće nowego teksta: Mytiskich… (ćisamem tśi a pół tawzunt słowow).
2023-01-15
Leksikografiske korektury (93 słowow).