slěpjański

Pój nutś!

Šycko, což how namakaš, su jeno słowa. Te pak su wósebne, ćetož štamuje ze Slěpjańskich tekstow. Zezběrane drogotki móš pytać w słowniku a lazować w sadach, z frejdu huknuć a pótn šwarnje pójedać. Až do něnt su se hupisali hušej sedym tawzunt šelakich słowow w ćisamem sedymnasćo tawzunt sadach a dalše jěšći ćidźe. Licba zmólkow njejo znata, kwalita se njezarucy, ale falarje se stajnje pórjedźuje.

Toć ten internetowy bok jo ganc priwatne a njewótwisne prjodkzyće. Zepěra se na dźěle drugich a spěchujo wót lubosći k serskej rěcy. Njecha se ho perfektnosć cu jare starać, ale pomałem huwijać. Skeržby, chwalby a ćim wěcej pokazki aby žycenja se rady ćiwzyje na mejlowej adresy slepjanski at dyrdak dypk de.

Pytaj w słowniku

Do pytańskego póla zapódaj blows to žycone słowo a tłoc knepku ćipódla. Gusto ćidźoš glajch do huslědka; wóteraz pak pokaza se lisćina wěcej słowow ze samskeju zakładneju formu, hako pjec. Dyž zapódaš njeznate słowo bak aby hopaki napisaš spiwaś, móžo być, až něco pódobne se weto namaka. Ći pytanju móš tež hužywać gwězdki dobr* a regularne hurazy /.*a[tn]y/. W słowniku namakaje se jeno zakładne formy, pótajkem pójedać, nic fleksiske formy hako pójedała – za tymi lubjej pytaj w sadach.

Pytaj w sadach

Do pytańskego póla zapódaj tu žyconu formu jenogo słowa, na ćikład kněžo a tłoc knepku ćipódla. Hynac hakož w słowniku, w sadach pytaš ćecej za gramatiskimi formami, rowno a jeno tajkimi, hako stoje w teksće. Glatog někótere formy howacej znatych słowow, kaž peršona, se njenamakaje. W tajkem padźe lěpjej jo pytać w słowniku za teju głowneju formu. Ći pytanju móš hužywać gwězdki dobr* a regularne hurazy /dźu(rj|ŕk)ami/. Móš zapódać zrazom wěcej słowow nan mać, a ćitom pokazać na to, ob ta sada to słowo musy hopćimjeć nan +mać aby se je tam nježycyš nan -mać. Tež dokradne pytanje za frazami "nan a mać" jo móžno.

Co ćidźo?

Na słownikowem boce kuždego słowa widźiš jogo zakładnu formu (lema) a krotke, gusto dosć improwizěrowane gramatiske hopisanje. K tomu nalice se šycke w tekstach dokładźone fleksiske formy a móžo być tež šelake pódobne słowa. Mysl ćece na to, až to njejo gótowy, redigěrowany słownik, jeno gropnje hobdźěłana zběrka hupisanych słowow a jich dokładow w tekstach a z originalnym prawopisom.

Nejwažnjejša wěc – dokłady – pokazaje se w krotkich sadowych hurězkach. Wót nich zgóniš, kak se słowa hoprawdźe hužywaje, kak wóni labuje. Pokazka na žgrědłowy tekst a cysło boka stoji ćecej ćipódla, aby ten kus se mogł ležko tež w knigłach namakać. Kužde słowo móš nakliknuć, a tak – wót słowa do słowa wandrujucy – wěcej casa ze Slěpjańskeju rěcu ćepórać.