slěpjański

pytanje w sadach

Do pytańskego póla zapódaj tu žyconu formu jenogo słowa, na ćikład kněžo a tłoc knepku ćipódla. Hynac hakož w słowniku, w sadach pytaš ćecej za gramatiskimi formami, rowno a jeno tajkimi, hako stoje w teksće. Glatog někótere formy howacej znatych słowow, kaž peršona, se njenamakaje. W tajkem padźe lěpjej jo pytać w słowniku za teju głowneju formu. Ći pytanju móš hužywać gwězdki dobr* a regularne hurazy /dźu(rj|ŕk)ami/. Móš zapódać zrazom wěcej słowow nan mać, a ćitom pokazać na to, ob ta sada to słowo musy hopćimjeć nan +mać aby se je tam nježycyš nan -mać. Tež dokradne pytanje za frazami "nan a mać" jo móžno.

Hako huslědk krynjoš zběrku tekstowych hurězkow. Kuždemu se jasnje ćipisa jogo žgrědło, aby se mogł ležko w knigłach namakać. Pytane słowa su huzwinjone. Słowa w sadach móš nakliknuć, a tak wót słowa do słowa wandrujucy wěcej casa ze Slěpjańskeju rěcu ćepórać.