slěpjański

pytanje w słowniku

Do pytańskego póla zapódaj blows to žycone słowo a tłoc knepku ćipódla. Gusto ćidźoš glajch do huslědka; wóteraz pak pokaza se lisćina wěcej słowow ze samskeju zakładneju formu, hako pjec. Dyž zapódaš njeznate słowo bak aby hopaki napisaš spiwaś, móžo być, až něco pódobne se weto namaka. Ći pytanju móš tež hužywać gwězdki dobr* a regularne hurazy /.*a[tn]y/. W słowniku namakaje se jeno zakładne formy, pótajkem pójedać, nic fleksiske formy hako pójedała – za tymi lubjej pytaj w sadach.

Na słownikowem boce kuždego słowa widźiš jogo zakładnu formu (lema) a krotke, gusto dosć improwizěrowane gramatiske hopisanje. K tomu nalice se šycke w tekstach dokładźone fleksiske formy a móžo być tež šelake pódobne słowa. Pótn ćidźe tekstowe hurězki – dokłady, kak se słowo hužywa. Žgrědło hurězka stoji ćipódla, aby se mogł w knigłach namakać. Kuždu hupisanu formu aby słowo w tekstowych hurězkach móš nakliknuć a z tym ležko ćez słownik a teksty wandrować.

Mysl ćece na to, až to njejo gótowy, redigěrowany słownik, jeno gropnje hobdźěłana zběrka hupisanych słowow a jich dokładow w tekstach a z originalnym prawopisom.